Nous horaris al “Centru” carrer del Balç 4

Horaris

Matins: dimecres i dissabte d’11 a 13 h

Tardes: de dilluns a dissabte de 18 a 20 h


  • Llibreria: de dilluns a dissabte de 18 a 20 h i dimecres i dissabte d’11 a 13 h.
  • Biblioteca: divendres de 18 a 20 h.

Més informació: 938 216 747 i a www.cejeb.org

Per correu postal: apartat de correus 16 de Berga 08600

Sindicat d’Activitats diverses:

  • Assessoria laboral: dimarts i dijous de 18 a 20 h.

Més informació: 938 216 747 i a www.cgtberga.org

Per correu postal: apartat de correus 16 de Berga 08600