Llibres per ser més lliures…

Al «Centru» hi trobaràs una biblioteca, un arxiu, un centre de recursos i de recerca de l’anarquisme i l’obrerisme local, una llibreria associativa i un espai on poder desenvolupar el pensament crític i l’acció antiautoritària.